Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Koordynator projektu,

Charakter stanowiska: Stanowisko w projekcie pt. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7.Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne RPO Lubuskie 2020 (czas trwania projektu do 30.06.2022r).

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko:
Koordynator projektu, została wybrana Pani Weronika Górnicka zam. Obłotne.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Koordynator projektu,

Charakter stanowiska: Stanowisko w projekcie pt. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymagania formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Weronika Górnicka wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia