Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej – zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Sławomir Sobański zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożył 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Sławomir Sobański wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia