Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego. Projekt „Azymut – Samodzielność”

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”, wymiar czasu pracy 1/1  etatu została wybrana Pani Kamila Górna zam. Sulechów.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”,  wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  oferty pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymagania formalne i  została zaproszona  na rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Kamila Górna wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia