Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU "Otwórz się na pomoc"

Stanowisko: Koordynator projektu

Charakter stanowiska:   Stanowisko w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.12.2019r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków  EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Koordynator projektu

Charakter stanowiska: Stanowisko w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.12.2019r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020,  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Weronika Górnicka zam. Obłotne.

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Koordynator projektu

Charakter stanowiska Stanowisko w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.12.2019r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Weronika Górnicka wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia