Top menu

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW CELU TEMATYCZNEGO 9 W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Szanowni Państwo,

na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” PO WER 2019.

W załączeniu ogłoszenie o naborze do projektu

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia