Top menu

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW CELU TEMATYCZNEGO 9 W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Szanowni Państwo,

na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” PO WER 2019.

W załączeniu ogłoszenie o naborze do projektu

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia