Top menu

Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zapraszają na cykl szkoleń

Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszają do udziału w programie szkoleniowym pn. "Przeciw uzależnieniom - skuteczny samorząd". Tematem szkoleń będą skuteczne strategie rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających oraz tworzenie gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowe informacje w załączniku.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia