Top menu

Drugie szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”  dla 20 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szkolenie odbyło się w terminie 9-11 sierpnia 2020 r. w Hotelu Texicana w Kalsku.

Realizatorem szkolenia było Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne ACCEPTUS -Iwona Urbańska z Lublina. Szkolenie poprowadził Tomasz Juraszek – magister prawa specjalizujący się w interdyscyplinarnym ujęciu zjawiska przemocy. Znawca problematyki równego traktowania (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, rasę i orientację seksualną).

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia