Top menu

Dodatkowa rekrutacja kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

W ramach uzupełniającego naboru kandydatów na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, prosimy o składanie zgłoszeń.

Informujemy, że z dniem 23 stycznia 2018 r. upłynął  termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, odpowiedzialna za powołanie członków RKE, przeprowadza procedurę powoływania nowego składu, spośród kandydatów rekomendowanych i zgłoszonych przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012, poz. 486) Członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego, posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

W celu zgłoszenia kandydatury należy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 Al. Niepodległości 36
 65-042 Zielona Góra

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 r.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia