Top menu

AKTUALNOŚCI

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

08.01.2015

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Kampania informacyjna o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od hazardu

08.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów, Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu. Kampanię zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia