Top menu

AKTUALNOŚCI

STOSOWANIE ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH - SPOTKANIA INFORMACYJNE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Ogólnopolska konferencję naukowa pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju

28.05.2018

Rada Sektorowa ds. Kompetencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach we współpracy z Uczelnią Łazarskiego przygotowuje ogólnopolską konferencję naukową pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju . W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz newsletter uczelni w którym zamieszczamy zestaw informacji dla kadr pomocy społecznej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko

24.05.2018

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, na zastępstwo

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

23.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poinformował, iż w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez ROPS w Opolu, przeprowadza wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. 

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

18.05.2018

W dniu 18 maja br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Piotr Fabijański Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

17.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się na stronie: www.bip.rops.lubuskie.pl

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

18.05.2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp.

Zaproszenie do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej do Danii

15.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej  do Danii (organizacja 3 spotkań/wizyt w placówkach zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanym do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera). w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie na spotkanie „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”

15.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”.

Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05. 2018 r.  w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9) oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (ul. Sikorskiego 107),  w godz. od 9.30 do 14.30.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia