Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania usług cateringowych

25.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania  usług cateringowych:

Informacja o szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 - 30 listopada 2018 roku w Zielonej Górze w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87 A. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób.

Nabór na stanowisko PEDAGOGA w Ośrodku Adopcyjnym

24.10.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę, na zastępstwo

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

23.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.

Nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

23.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”  uprzejmie zaprasza do udziału w II turze szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, które będzie trwało od  17 listopada 2018 r.  do 20 lipca 2019r.

Wojewódzka konferencja pn. „Co nas wypala ?”

22.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 odbędzie się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Co nas wypala”. Konferencja skierowana jest do osób które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień.  Prelegentami konferencji będą praktycy.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

15.01.2019

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze ogłasza   nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze 

Poradnia Dietetyczna DIETIGEN Jolanta Kiżuk - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

18.10.2018

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła Poradnia Dietetyczna DIETIGEN oferujące posiadaczom Karty 10% ulgi na pierwszą wizytę oraz wszystkie wizyty kontrolne od ceny zaproponowanej na stronie www.dietigen.pl według cennika.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

16.10.2018

Regionalna Grupa Refleksyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" spotkała się 11 października 2018 roku w Zielonej Górze.

Rekrutacja na seminaria w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

16.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itp. Seminaria dedykowane są interesariuszom zaangażowanym w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów: słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, nowosolskiego .

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia