Top menu

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw PFRON

04.09.2018

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska:   Stanowisko do spraw PFRON

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw PFRON  w  Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Katarzyna Lubik zam. w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

04.09.2018

Charakter stanowiska:  Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej – zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Monika Kowalska zam. w Zielonej Górze.

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

31.08.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje o uruchomieniu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

30.08.2018

„Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych  w ramach  projektu  partnerskiego,  pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna  w ramach Osi  Priorytetowej II  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027".

29.08.2018

Szanowni Państwo, 

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027".

Podczas konferencji  omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu.

Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

24.08.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej na potrzeby spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego

pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

22.08.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
 i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” .

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynator projektu

16.08.2018

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Informacje dodatkowe: etat w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do 31.12.2019 r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

14.08.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia