Top menu

AKTUALNOŚCI

OFERTA ODRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Odrzańską Spółdzielnię Socjalną z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Treningi zawodowe – pierwszym krokiem do zatrudnienia” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 12.000 zł).

Zadanie będzie obejmowało realizację treningów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy zadania (20 osób) w warunkach pracy wspieranej przez Pracownika Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej będą przechodzili praktyczny trening umiejętności wykonywania czynności porządkowych oraz gastronomicznych. Treningi będą obejmowały 6 spotkań po 5 godzin każdy. Każdy uczestnik otrzyma odzież ochronną. Wszystkie działania mają na celu przybliżyć beneficjentom charakter pracy oraz zasady BHP w niej panujące. Zadanie ma na celu zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Spółdzielni Socjalnej i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PANI SOWA”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Spółdzielnię Socjalną „Pani Sowa” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Klub mądrej sowy” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 10.860 zł).

Zadanie zakłada zorganizowanie dla osób z niepełnosprawnością:

1.  Zajęć w sekcji wizażu i kosmetyki (nauka wykonywania makijażu, stylizacje).

2.  Zajęć w sekcji redakcyjno – reklamowej. W ramach tych zajęć osoby z niepełnosprawnością będą przygotowywały i redagowały gazetkę na temat ekonomii społecznej. Będą również organizowane zajęcia o charakterze społeczno – edukacyjnym na temat działań spółdzielni socjalnej oraz redagowanie informacji o placówkach pomocowych i formach wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dodatkowo pracownicy spółdzielni przeprowadzą uliczny happening, który będzie miał na celu promocję zadania (osoby z niepełnosprawnością wraz z osobami z projektu wyjdą do lokalnej społeczności podczas Bożonarodzeniowego kiermaszu, rozdadzą promocyjne gadżety, balony i torebki z upieczonymi przez siebie piernikami).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Spółdzielni Socjalnej i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

V KONFERENCJA pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

22.11.2018

W dniu 27 listopada od 09.00 do 15.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje V konferencję pt.  „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa” pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak dla ok. 150 osób.

Konferencję patronatem medialnym objęły TVP3 Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska oraz Radio Zachód.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia