Top menu

2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

19.12.2018

Stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.03.2020r.).  Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

20.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia  roku 2019r.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2019 r.

20.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług  internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 stycznia do 31 grudnia  roku 2019 r.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia