Top menu

Oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2012r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.  na zadanie: Udział delegacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim oraz jego filii w Kongresie Uniwersytetów III Wieku w Warszawie w wysokości 6.000 zł (wynajem autokaru i koszty noclegów).

Celem projektu będzie udział 45 słuchaczy UTW w Gorzowie Wlkp. oraz jego filii w Sulęcinie, Kostrzynie nad Odrą, Skwierzynie, Strzelcach Krajeńskich, Bogdańcu i Witnicy na Ogólnopolskim Kongresie w Warszawie. Zakładanym rezultatem zadania będzie min. wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy na rzecz seniorów, wzbogacenie wiedzy na temat roli UTW w budowaniu kapitału społecznego itp.

Oferta złożona przez organizację pozarządową spełnia łącznie warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Departament Infrastruktury Społecznej informuje, że wniosek rekomendowany jest do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego w wysokości 6.000 zł. 

Poniżej zamieszczamy ofertę organizacji.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia