Top menu

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” w Różankach

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Różankach, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. XI Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka „Wszystkie dzieci są nasze”, który odbędzie się w okresie od 20-30 czerwca 2012 r., w Różankach.

Zadanie zgłoszone przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Różankach spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Turniej odbędzie się na stadionie sportowym w Różankach. Na turniej zostały zaproszone drużyny m.in. z Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Szczecina, Szamotuł, Skwierzyny, Cybinki, Wrocławia, Gościeszyna. W turnieju udział weźmie udział około 100 dzieci w wieku od 12 do 18 lat.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja br. dofinansował zadanie kwotą w wysokości 2 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na koszty zakupu pucharów, nagród rzeczowych i obsługi sędziowskiej.

Zarząd Województwa Lubuskiego, pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę, że Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia