Top menu

Oferta Ligi Obrony Kraju Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.

Lubuska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Gorzowie Wlkp., złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. Udział w ogólnopolskich zawodach strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej juniorów”, które odbędą się w okresie od 04-24 września 2012 r., w Krakowie.

Zadanie zgłoszone przez Lubuską Organizację Wojewódzką Ligi Obrony Kraju spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z planem na 2012 rok, opracowanym przez Biuro Zarządu Głównego LOK w Warszawie i zostaną przeprowadzone na obiektach sportowych w Krakowie. W ramach zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje: karabin pneumatyczny 40 i 60 strzałów, pistolet pneumatyczny 40 i 60 strzałów, karabin i pistolet dowolny, karabin i pistolet sportowy. Zawodnicy będą rywalizowali w konkurencji indywidualnie i zespołowo według opracowanego regulaminu przez organizatora.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja br. dofinansował zadanie kwotą w wysokości 2 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na koszty transportu oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Zarząd Województwa Lubuskiego, pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę, że Lubuska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego oraz w sportach użyteczno-bojowych.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia