Top menu

Oferta Klubu Sportowego „LECHIA” w Zielonej Górze

Klub Sportowy „LECHIA” w Zielonej Górze, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. „Organizacja okresu przygotowawczego do rozgrywek seniorskich seniorek i seniorów w piłce nożnej”, który odbędzie się w okresie od 01-31 lipca 2012 r., w Zielonej Górze i na terenie województwa lubuskiego.

Zadanie zgłoszone przez Klub Sportowy „LECHIA” w Zielonej Górze spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zadanie z zakresu szkolenia w piłce nożnej odbywa się w cyklu całorocznym, którego celem jest doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną oraz nabywania nawyków zdrowego stylu życia. Poprzez udział w treningach i meczach kształtowana jest umiejętność współpracy zespołowej. Cały okres przygotowawczy zrealizowany będzie na obiektach zielonogórskich, w tym celu odbędzie się tzw. obóz dochodzeniowy.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja br. dofinansował zadanie kwotą w wysokości 6 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzenia trenerów, wyżywienia, zakupu piłek.

Zarząd Województwa Lubuskiego, pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę, że Klub Sportowy „LECHIA” jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. krzewienie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i prowadzenie szkolenia specjalistycznego.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia