Top menu

2010

Zgłoś swoje propozycje do obchodów LTS w 2010 r.

23.07.2010

Departament Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym w dniach  4 - 9 października 2010 roku XII Lubuskim Tygodniem Seniora opublikowany zostanie program jego obchodów w województwie lubuskim.

Wyniki konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010 w ramach Działania 5.4

22.07.2010

Informujemy, że na stronie POKL ukazały się wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010

Dodatkowy konkurs MPiPS

21.07.2010

Uprzejmie informujemy o dodatkowym otwartym konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym. 

Przedłużenie terminu weryfikacji ofert ze środków PFRON

19.07.2010

Departament Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że konieczność zweryfikowania ofert spowodowała przedłużenie ostatecznego terminu ich rozpatrzenia do dn. 11 sierpnia 2010r.

Konkurs na pamiętniki o ubóstwie i wykluczeniu

19.07.2010

Departament Polityki Społecznej informuje, że Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu–EAPN Polska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszają wszystkich zainteresowanych do współtworzenia księgi świadectw o ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

Studia podyplomowe

16.07.2010

Wydział Polityki Społecznej Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu rekrutacji kandydatów na II edycję studiów podyplomowych w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

07.07.2010

W dniach 26-28 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyło się szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji pomocy społecznej”  .

Targi Aktywności Społecznej w Słubicach - 3.07.2010

06.07.2010

W imprezie wzięli udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Polityki Społecznej i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szkolenia dla kadr pomocy społecznej

PROGRAM  KSZTAŁCENIA  I  SZKOLENIA ZAWODOWEGO KADR POMOCY SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
NA LATA 2006-2013

Załącznik do Uchwały Nr XLII/305/2006 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 maja 2006 roku

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia