Top menu

2010

Zaproszenie do konsultacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku”

12.10.2010

Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy...

Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 z organizacjami pozarządowymi

07.10.2010

Departament Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

"Program wyrównywania różnic między regionami II" - rezygnacja PFRON

07.10.2010

Oddział  Lubuski  PFRON  informuje,  że  w bieżącym roku nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarach A, B, D i E.

XII Lubuski Tydzień Seniora - inauguracja

06.10.2010

4 października o godz. 11.00 w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda odbyła się inauguracja XII Lubuskiego Tygodnia Seniora pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

Czas na Ekonomię Społeczną !!!

30.09.2010

W dniu 8 października 2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się Konferencja  pt.”Czas na Ekonomię Społeczną”.

Podsumowanie szkolenia: „Praca z mieszkańcem domu pomocy społecznej – wybrane zagadnienia”

28.09.2010

Departament Polityki Społecznej zorganizował w dniach 20-22 września br.  w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie szkolenie dla pracowników domów pomocy społecznej pn. „Praca z mieszkańcem domu pomocy społecznej – wybrane zagadnienia”.

Szkolenia dla kadry pomocy społecznej w dniach 16 i 17 września br.

23.09.2010

16 września br. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze szkolenie dla dyrektorów  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W trakcie spotkania omówiono projekt ustawy w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

XII Lubuski Tydzień Seniora - zapraszamy

16.09.2010

W  dniach 4-9 października 2010 roku  obchodzony będzie XII Lubuski Tydzień Seniora.  Patronat honorowy nad obchodami przyjął Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. Uroczysta inauguracja XII LTS odbędzie się 4 października 2010 roku o godz. 1100 w Filharmonii Zielonogórskiej. Gościem spotkania będzie Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – II edycja

16.09.2010

W dniu 14 września br. z inicjatywy Departamentu Polityki Społecznej w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 odbyła się II edycja szkolenia skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w którym wzięły udział 32 osoby.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia