Top menu

Konkurs VP/2018/013 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - Projekt pilotażowy dotyczący usług osobistych i domowych "Promocja domowych spółdzielni pracy i bonów usługowych"

30.05.2018

30 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Cele tego projektu pilotażowego o nr VP/2018/013 są następujące:
• Projekt pilotażowy ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych  (Personal and Household Services - PHS).
Ma na celu również wspierać wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy.
• Jeśli chodzi o dialog społeczny i godne warunki pracy, projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza w dniu 17 czerwca 2018 roku w godz. 11.00 – 16.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na Lubuski Piknik Zdrowia.
Podczas imprezy planowane będą różnorodne atrakcje:

STOSOWANIE ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH - SPOTKANIA INFORMACYJNE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Ogólnopolska konferencję naukowa pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju

28.05.2018

Rada Sektorowa ds. Kompetencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach we współpracy z Uczelnią Łazarskiego przygotowuje ogólnopolską konferencję naukową pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju . W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz newsletter uczelni w którym zamieszczamy zestaw informacji dla kadr pomocy społecznej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko

24.05.2018

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, na zastępstwo

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

23.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poinformował, iż w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez ROPS w Opolu, przeprowadza wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. 

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

18.05.2018

W dniu 18 maja br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Piotr Fabijański Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Sierpień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia