Top menu

Zaproszenie na wizytę studyjną do Poznania

18.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na wizytę studyjną do Poznania. Odwiedzimy między innymi Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Stół”, Spółdzielnie Socjalną „Ciacho”, Spółdzielnię Socjalną „Furia”. Uczestnicy wizyty spotkają się także z przedstawicielami Fundacji „Barka”, którzy przedstawią  historię fundacji, jako model rozwoju jednostki w duchu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz przekażą informacje o działalności podejmowanej przez Sieć Barka w Polsce, Europie i na świecie.

Zaproszenie do oszacowania zamówienia

18.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do oszacowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem.

W oszacowaniu prosimy o uwzględnienie kosztów transportu na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36. Planowany termin realizacji zamówienia do 31 października 2017 r.

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

16.08.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 23016 r. poz. 1945). 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

10.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn. "Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym". Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.rops.lubuskie.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

08.08.2017

Informacja o Zamawiającym.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

NIP: 973-05-90-332

REGON: 081048430

Przedmiot zamówienia i jego opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn."Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym”.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH SKIEROWANYCH DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

08.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla pracowników domów pomocy społecznej z województwa lubuskiego 

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

Oferta Fundacji „Alternatywy" złożona w trybie pozakonkursowym

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 03 sierpnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „Alternatywy” z siedzibą w Lipinkach 72, 67-410 Sława na zadanie pn.: „I Ogólnopolski Integracyjny Turniej Boccia o Puchar Sławy” o dotację  w wysokości 3.000 zł  (przy koszcie całkowitym zadania 16.705 zł). 

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia