Top menu

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na realizację usługi pn. Świadczenie usług terapii uzależnień osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

04.02.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do składania ofert na realizację usługi   pn.  Świadczenie usług terapii uzależnień osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

04.02.2019

30 stycznia 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Regionalna Grupa Refleksyjna powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna".

Dziewiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

01.02.2019

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się IX posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Goście zostali przywitani przez Pana Jakuba Piosika Dyrektora ROPS oraz Panią Urszulę Chudak Przewodniczącą Rady.

Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zapraszają na cykl szkoleń

30.01.2019

Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszają do udziału w programie szkoleniowym pn. "Przeciw uzależnieniom - skuteczny samorząd". Tematem szkoleń będą skuteczne strategie rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających oraz tworzenie gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowe informacje w załączniku.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

29.01.2019

 Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową dwudniowego spotkania upowszechniającego i promującego koncepcję systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Otwórz się na pomoc” na realizację usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich

28.01.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do składania ofert na realizację usługi   pn.  Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Słubicach, Świebodzinie i Strzelcach Krajeńskich.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia