Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Konferencja „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

14.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja sfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

13.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” . Zajęcia odbyły się w terminie 8-10 listopada br . w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. 

Projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów"

13.11.2017

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów", który kierowany jest do osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, osób z niepełnosprawnością po 60 roku życia. W ramach projektu przewidziane są dwie formy wsparcia:

1) Organizacja zajęć stacjonarnych w siedzibie ośrodka: trening zajęć kulinarnych, art. terapii, terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, trening zajęć ruchowych. Zapewniamy posiłek w postaci śniadania i obiadu (ilość miejsc: 20);

2) Pomoc opiekuna medycznego dla osób przebywających w domach. (ilość miejsc: 27).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.

09.11.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Szkolenie działanie 7.5 Usługi społeczne.

09.11.2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Reja 3/1, 65-076 Zielona Góra, na zadanie pn.: Sztuka Integracji „Mikołajki 2017”- o dotację w wysokości 6.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.200 zł).

Oferta Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, na zadanie pn.: „Świąteczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.” - o dotację w wysokości 9.600 zł (przy koszcie całkowitym zadania 17.550 zł). 

Nabór na wolne stanowisko

06.11.2017

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia