Top menu

Szkolenie z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

14.09.2018

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie prowadzi rekrutację na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 

Szkolenia są bezpłatne, gdyż są finansowane w ramach projektów PO WER. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.  

INFORMACJA O WYNIKU NABORU "Otwórz się na pomoc"

07.09.2018

Stanowisko: Koordynator projektu

Charakter stanowiska:   Stanowisko w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.12.2019r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków  EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Koordynator projektu

Charakter stanowiska: Stanowisko w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.12.2019r. z ewentualnym czasem jego wydłużenia). Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020,  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Weronika Górnicka zam. Obłotne.

ŚWIAT KWIATÓW - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

05.09.2018

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma ŚWIAT KWIATÓW oferująca posiadaczom Karty 5% ulgi.

Internetowy sklep ogrodniczy Świat Kwiatów https://sklep.swiatkwiatow.pl/ działa na polskim rynku już od wielu lat oferująca bogatą ofertę nasion, akcesoriów ogrodniczych, nawozów, a także cebulek i sadzonek.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw PFRON

04.09.2018

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska:   Stanowisko do spraw PFRON

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw PFRON  w  Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Katarzyna Lubik zam. w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

04.09.2018

Charakter stanowiska:  Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej – zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Monika Kowalska zam. w Zielonej Górze.

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

31.08.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje o uruchomieniu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

30.08.2018

„Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych  w ramach  projektu  partnerskiego,  pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna  w ramach Osi  Priorytetowej II  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia