Top menu

Wojewódzka konferencja pn. „Co nas wypala ?”

22.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 odbędzie się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Co nas wypala”. Konferencja skierowana jest do osób które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień.  Prelegentami konferencji będą praktycy.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

15.01.2019

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze ogłasza   nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze 

Poradnia Dietetyczna DIETIGEN Jolanta Kiżuk - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

18.10.2018

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła Poradnia Dietetyczna DIETIGEN oferujące posiadaczom Karty 10% ulgi na pierwszą wizytę oraz wszystkie wizyty kontrolne od ceny zaproponowanej na stronie www.dietigen.pl według cennika.

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

16.10.2018

Regionalna Grupa Refleksyjna powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" spotkała się 11 października 2018 roku w Zielonej Górze.

Rekrutacja na seminaria w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

16.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itp. Seminaria dedykowane są interesariuszom zaangażowanym w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów: słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, nowosolskiego .

Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

12.10.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

1.  Rodzaj umowy:  umowa cywilno – prawna na czas trwania projektu tj. od 1.11.2018 r. do 31.03.2020 r.

2.  Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. 

 

                                 

Zaproszenie do składania ofert na usługi cateringowe

12.10.2018

Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe podczas „Pikniku dla rodzin adopcyjnych” , który odbędzie się w dniu 20.10.2018r. w Skansenie w Ochli,  Ochla - Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2018r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej

11.10.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2018 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia